История на фирмата:

„Гросман “ ООД е семейно предприятие, основано през 1995 г. със седалище гр.Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов № 6. Фирмата е специализирана в производство на трикотаж и трикотажни изделия, притежаващо собствена търговска марка .

Предприятието работи за външния и вътрешния пазар с партньори от Гърция Англия, САЩ, Германия. Фирмата се стреми да поддържа добри връзки със своите партньори.

Организацията на производството изразява съчетанието на производството във времето и пространството. По своя характер, производството е на поточен принцип. Процесът на производството на едно изделие протича в следната последователност:

1.Получаване на основни и помощни материали.
2.Разкрояване на съответният модел и разпределянето му по поточната линия.
3.Ушиване на изделието.
4.Гладене и опаковка.
5.Експедиция


До момента предприятието е участник в субконтракторна верига и работи изцяло с материали на фирмите- възложители на поръчките.

Фирма Гросман ООД разполага със собствени производствени и админинистративни помещения с общ размер 492 кв.м.

На територията на предприятието са обособени 2 шивашки цеха, кроялно, гладачно и опаковъчно помещение, офиси за служителите от администрацията, както и помещения за отдих и почивка на работниците.

Машините и оборудването, собственост на предприятието е групирано, както следва:

Шевни машини :
1. Прави автомати – 27 бр.,
2. 4-конечен оверлог - 34 бр.
3. Покривни машини - 19 бр.
4. Илични машини - 3 бр.
5. Копчешиещи машини - 3бр.
6. Колан-машина – 1бр.
7. Боксер- машина - 1 бр.
8. Понтир машина - 1бр.
9. Парогенератори – 3 бр.
10. Гладачни преси- 6 бр.

Разкройваща техника:
Гатерни ножици - 2 бр.
Диск ножица - 1 бр.
Банциг - 1 бр.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ:

  • Menta AD.
  • Eva Jo LTD.
  • Pirin Tex LTD
  • Metaxa LTD
  • Nelco Bulgaria LTD
  • Modelina AD
Image 01

Image 01

Image 01