ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА

„Гросман “ ООД е семейно предприятие, основано през 1995 г. със седалище гр.Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов № 6.

Фирмата е специализирана в производство на трикотаж и трикотажни изделия, притежаващо собствена търговска марка .

В зависимост от трудността на моделите годишният капацитет варира от 160 хиляди броя до 320 хиляди броя.

Основните видове изделия, предназначени за дамски, мъжки и детски колекции, са :

  • Тишърти
  • Поло тишърти
  • Потници
  • Блузи
  • Рокли
  • Шорти
  • Панталони
  • Бермуди
  • Суитшърти
  • Якета

Процедура за избор на изпълнител
чрез избор с "Публична покана" по проект BG16RFOP002-2.023-0006-C01
"Технологично обновление и автоматизация в "Гросман" ООД"
Предмет на процедурата:
„Доставка на специализирано софтуерно приложение - система за управление на процесите“
Прогнозна стойност: до 171 800.00 лв. без ДДС
Дата на обявление на процедура
за външно възлагане: 27.12.2019 г.
Крайна дата за подаване на оферти: 03.01.2020 г.


Проект: BG05M9OP001-1.041-0009-C01
„Повишаване на квалификацията на служителите в "Гросман" ООД“

Image 08


Процедура за избор на изпълнител
чрез избор с "Публична покана" по проект BG16RFOP002-2.023-0006-C01
"Технологично обновление и автоматизация в "Гросман" ООД"
Предмет на процедурата:
„Доставка на оборудване за подобряване на производствения процес в „Гросман“ ООД по 8 обособени позиции“
Прогнозна стойност: до 177 263.00 лв. без ДДС
Дата на обявление на процедура
за външно възлагане: 21.10.2019 г.
Крайна дата за подаване на оферти: 28.10.2019 г.

Процедура за избор на изпълнител
чрез избор с "Публична покана" по проект BG16RFOP002-2.023-0006-C01
"Технологично обновление и автоматизация в "Гросман" ООД"
Предмет на процедурата: „Доставка на автоматизирана и модулна
CAD система за текстилната индустрия“
Прогнозна стойност: до 41 597.00 лв. без ДДС
Дата на обявление на процедура
за външно възлагане: 21.10.2019 г.
Крайна дата за подаване на оферти: 28.10.2019 г.

Проект: BG16RFOP002-2.023-0006-C01
„Технологично обновление и автоматизация в "Гросман" ООД“

Image 08
Image 07

Марките, за които работим:

Image 01
Image 02
Image 03
Image 03
Image 03
Image 03
Image 03
Image 03